معنی کلمه عینک آفتابی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به عینک به انگلیسی in سپتامبر 30, 2019

معنی کلمه عینک آفتابی به انگلیسی می شود Sunglasses

Leave a Reply